Nasi wykładowcy-trenerzy kładą szczególny nacisk na stronę praktyczną zdobywanych umiejętności. Rzeczą pierwszoplanową nie jest więc samo „przerobienie” materiału, ale jego efektywność, wyrażająca się w osiągnięciu przez słuchaczy takiego poziomu konkretnej wiedzy, który jest niezbędny do uzupełniania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Kurs Kadry i płace:

Kurs jest skierowany do osób pracujących w działach kadrowym lub płacowym, pracowników chcących podnieść swoje kwalifikacje lub tych, którzy pragną uzyskać praktyczną wiedzę w tym temacie np. prowadzących własną działalność gospodarczą.

Oferujemy indywidualne podejście. Trener prowadzący zajęcia to osoba z dużym, praktycznym doświadczeniem zawodowym, zajmuje się tą problematyką od 1994 r.

Zajęcia będą odbywać się w małych, 4-5 osobowych grupach, w godzinach popołudniowych lub w soboty. Godziny i dni zajęć ustalane są indywidualnie z każdą grupą tak, aby dostosować czas do Państwa.

Dodatkowo oferujemy godzinę konsultacji indywidualnych GRATIS – do wykorzystania w ciągu 3 miesięcy od dnia ukończenia kursu.

Kurs Kadry i płace – 40 godzin

Program Płatnik – studium przypadków:

Zajęcia odbywają się w siedzibie Państwa Firmy, na podstawie dokumentów i informacji uzyskanych od Państwa w trakcie szkolenia, jako że informacja zwrotna i przekazywana treść są oparte na rzeczywistych przypadkach i danych, a tym samym są dostosowane do Państwa potrzeb. W trakcie szkolenia rozwiązujemy konkretne problemy i rozpatrujemy przypadki, które dotyczą bezpośrednio Państwa Firmy.
Program Płatnik – 12 godzin szkolenia (2 dni) w siedzibie Zleceniodawcy

W przygotowaniu kursy: specjalista ds. kadr i płac, specjalista ds. księgowości, pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera, płace od A do Z – dwudniowe warsztaty.

BB Gemini, na Państwa życzenie, może zorganizować szkolenie lub kurs o zbliżonej tematyce do powyższych, lecz dedykowany, dostosowany do szczególnych wymogów Państwa Firmy. Prosimy o kontakt z biurem.