BB Gemini Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000495026
NIP: 6263014103
REGON: 243477538