BB Gemini Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000495026
NIP: 6263014103
REGON: 243477538
wysokość kapitału zakładowego: 20000,00 zł
numer rachunku bankowego: 18 1140 2004 0000 3202 7502 3847 (mBank SA)